Μπράβο!

Έφτασες με επιτυχία στο τέλος της Δοκιμασίας IV

(events) Κάνε κλικ για να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο: "Πώς να ταυτοποιείς πιο δύσκολα γεγονότα"


(home) Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.