ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ
OUTREACH GROUP

...πίσω στον κατάλογο των άρθρων

Τα Δέκα Άρθρα Φυσικής με τις
Περισσότερες Αναφορές

 

Με το άρθρο αυτό εγκαινιάζεται μια σειρά άρθρων από την εφημερίδα APS News της Αμερικανικής Εταιρείας Φυσικής. Θα παρουσιαστούν τα δέκα πρώτα σε αριθμό αναφορών άρθρα, αρχής γενομένης από το τελευταίο, που έχουν δημοσιευτεί στο πλέον έγκριτο διεθνές περιοδικό φυσικής Physical Review Letters, από το 1958 μέχρι σήμερα. Σκοπός αυτής της περισσότερο περιγραφικής παρουσίασης είναι να διαφανεί ο λόγος της επιστημονικής σπουδαιότητας αυτών των άρθρων. Ο αριθμός των αναφορών είναι καταχωρημένος στο SCI (Science Citation Index).


10. Ενότητα όλων των δυνάμεων μεταξύ στοιχειωδών σωματιδίων
("Unity of all elementary particle forces")
H. Georgi, S. L. Glashow, Phys. Rev. Lett. 32, 438 (1974)
Αριθμός αναφορών: 1946

9. Συσσωμάτωση περιορισμένης διασποράς, ένα κινητικό κρίσιμο φαινόμενο
("Diffusion Limited Aggregation, a Kinetic Critical Phenomenon")
T. A. Witten, L. Sander, Phys. Rev. Lett. 47, 1400 (1981)
Αριθμός αναφορών: 2155

8. Μεταλλική φάση με προσανατολιστική τάξη μεγάλης εμβέλειας και μηδενική μεταθετική συμμετρία
("Metallic Phase with Long-Range Orientational Order and No Translational Symmetry")
D.Schechtman, I.Blech, D.Gratias, J.W.Cahn, Phys. Rev. Lett. 53, 1951 (1984)
Αριθμός αναφορών: 2155

7. Θεωρία κλιμάκωσης του εντοπισμού: απουσία κβαντικής διάχυσης σε 2 διαστάσεις
("Scaling Theory of Localization: Absence of Quantum Diffusion in 2 Dimensions")
E. Abrahams, P.W.Anderson, D.C.Licciardello, T.V.Ramakrishnan,
Phys. Rev.Lett 42 (1979) 673

Αριθμός αναφορών: 2446

6. Τεράστια μαγνητοαντίσταση μαγνητικών υπερ-πλεγμάτων (001)Fe / (001)Cr
("Giant Magnetoresistance of (001)Fe / (001)Cr Magnetic Superlattices")
M.N.Baibich, J.M.Broto, A.Fert, F.Nguyen Van Dau, F.Petroff, P.Eitenne, G.Creuset, A.Friederich, J.Chazelas,
Phys. Rev. Lett. 61(1988)2472
Αριθμός αναφορών: 2455

5. Ενοποιημένη θεώρηση της μοριακής δυναμικής και της θεωρίας του συναρτησιακού πυκνότητας
("Unified Approach for Molecular Dynamics and Density Functional Theory")
R. Car, M. Parrinello,
Phys. Rev. Lett. 55(1985)2471
Αριθμός αναφορών: 2819

4. Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης
("Atomic Force Microscope")
G. Binnig, C. Quate, Ch. Gerber,
Phys. Rev. Lett. 56(1986)930
Αριθμός αναφορών: 3469

3. Θεμελιώδης κατάσταση του αερίου ηλεκτρονίων μέσω μιας στοχαστικής μεθόδου
("Ground State of the Electron Gas by a Stochastic Method")
D.M.Ceperley, B.J.Alder,
Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 566
Αριθμός αναφορών: 3548

2.Υπεραγωγιμότητα στους 93 βαθμούς Kelvin σε ένα νέο σύμπλοκο σύστημα Y-Ba-Cu-O μεικτής φάσης σε πίεση περιβάλλοντος
("Superconductivity at 93 K in a new mixed-phase Y-Ba-Cu-O compound system at ambient pressure")
M. K. Wu et al,
Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 908

Αριθμός αναφορών: 4171

1.Ένα μοντέλο λεπτονίων
("A Model of Leptons")
Steven Weinberg,
Phys. Rev. Lett. 19 (1967) 1264

Αριθμός αναφορών: 4602


...πίσω στον κατάλογο των άρθρων