ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ
OUTREACH GROUP

MASTER CLASSES
Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων
για μαθητές Λυκείου

MASTER CLASSES για το 2006
MASTER CLASSES για το 2007

 2005
Παγκόσμιο έτος Φυσικής

Στο πλαίσιο του εορτασμού του Παγκόσμιου Έτους Φυσικής, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (European Particle Physics Outreach Group EPOG ) διοργανώνει από τις 7 ώς τις 18 Μαρτίου 2005:

"Master Classes" Φυσικής Σωματιδίων
(προχωρημένα μαθήματα για μαθητές Λυκείου)


Το Μάρτιο του 2005, 2500 περίπου μαθητές Λυκείου από 18 Ευρωπαϊκές χώρες θα προσπαθήσουν να αποκρυπτογραφήσουν τον κόσμο των στοιχειωδών σωματιδίων. Χρησιμοποιώντας τα εργαστήρια 60 περίπου πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων για μία ημέρα, θα παρακολουθήσουν διαλέξεις από ερευνητικά ενεργούς επιστήμονες και θα πραγματοποιήσουν μετρήσεις πάνω σε πραγματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων. Η ισοδυναμία μάζας και ενέργειας, που εισήγαγε ο Αϊνστάιν, γίνεται πολύ καλύτερα αντιληπτή όταν εφαρμόζεται στην πράξη. Στο τέλος αυτής της ημέρας, όπως γίνεται με όλες τις διεθνείς συνεργασίες, οι συμμετέχοντες μαθητές από διαφορετικές χώρες θα συνομιλήσουν (μέσω διαδικτύου) για να συζητήσουν θέματα που προέκυψαν κατά τις μετρήσεις καθώς και για να συνδυάσουν τα αποτελέσματά τους.

Τα "Master Classes" στη Φυσική των Σωματιδίων έχουν ήδη μια μακρά ιστορία στην Αγγλία και διοργανώθηκαν επίσης με επιτυχία στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Πολωνία. Τα μαθήματα του Μαρτίου 2005 διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (European Particle Physics Outreach Group EPOG) και υποστηρίζονται από τον τομέα Υψηλών Ενεργειών και Φυσικής Σωματιδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικών (EPS HEPP) και το Γερμανικό Υπουργείο Έρευνας (BMBF).

Στην Ελλάδα, έχουν δηλώσει, κατ΄ αρχάς, συμμετοχή το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος καθώς και τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική διοργάνωση, τους μαθητές που θα συμμετάσχουν κ.λπ., θα είναι στη διάθεσή σας σύντομα. Εν τω μεταξύ, οι ενδιαφερόμενοι "νέοι Αϊνστάιν" μπορούν να ασχοληθούν με τα δύο βασικά λογισμικά πακέτα που θα χρησιμοποιηθούν στα Master Classes: Hands-on CERN (ελληνική μετάφραση) και Ταυτοποιώντας σωματίδια τα οποία βρίσκονται εδώ. Περισσότερα για τα στοιχειώδη σωματίδια μπορείτε να βρείτε στην κεντρική σελίδα της Ελληνικής Ομάδας Εκλαΐκευσης: http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Ελλάδα:
  7 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  9 ΜΑΡΤΙΟΥ: Πανεπιστήμιο Αθήνας, ΕΜΠ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν για το Νομό Αττικής:
Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών έγινε κλήρωση στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω στις 9 Φεβρουαρίου 2005 -όπως είχε ανακοινωθεί στο σχετικό έγγραφο που στάλθηκε στα σχολεία από το ΕΚΦΕ Αιγάλεω- για το ποια σχολεία θα συμμετάσχουν τελικά στην εκδήλωση. Ο πλήρης κατάλογος των σχολείων που έκαναν αίτηση μαζί με τα σχολεία που κληρώθηκαν (με την ένδειξη και δίπλα το ίδρυμα όπου θα παρουσιαστούν: ΕΜΠ, ΠΑΝ.ΑΘ., ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) φαίνονται στον παρακάτω κατάλογο: Κατάλογος

Παρακαλούμε τα σχολεία που κληρώθηκαν να στείλουν άμεσα email όπου να φαίνεται το Σχολείο, τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν καθώς και το όνομα του συνοδεύοντος καθηγητή. Υπενθυμίζουμε ότι ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά σχολείο είναι 5. Αν στην αρχική αίτηση είχαν προταθεί λιγώτεροι από 5 μαθητές, παρακαλώ να διατηρήσετε τον ίδιο αριθμό. Αν είχαν προταθεί περισσότεροι από 5, παρακαλώ να αποσταλλούν ΜΟΝΟ 5 ονόματα.

Τα email να σταλλούν στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπευθύνων κάθε ιδρύματος:
Πανεπιστήμιο Αθήνας (Χριστίνα Κουρκουμέλη) hkourkou@cc.uoa.gr
Δημόκριτος (Δημήτρης Λουκάς) loukas@inp.demokritos.gr
Ε.Μ.Π. (Νίκος Τράκας) ntrac@central.ntua.gr

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ΕΚΦΕ Αιγάλεω για την πολύτιμη συνεισφορά του στην οργάνωση της εκδήλωσης στο Νομό Αττικής.

Πληροφορίες για την εκδήλωση στο ΕΜΠ
Πληροφορίες για την εκδήλωση στον Δημόκριτο
Πληροφορίες για την εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η αφίσα της εκδήλωσης

άλλες εκδηλώσεις


Πληροφορίες: Νίκος Τράκας, τηλ.: 210 772 3047, email: ntrac[at]central.ntua.gr