Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα της
Περιπέτειας των Σωματιδίων

Credits

Η Περιπέτεια των Σωματιδίων αναπτύχθηκε από το  Particle Data Group του  Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) υπό την καθοδήγηση του Michael Barnett.

Η απόδοση στα Ελληνικά είναι μία προσφορά της Ομάδας Εκλαϊκευσης της Ελληνικής Εταιρίας Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και έγινε από τον Δρ. Γιώργο Τσιπολίτη.

Ιστορία της Εργασίας:

2000 Απόδοση στα Ελληνικά: Δρ. Γιώργος Τσιπολίτης

1999 Αναθεώρηση: Joshua Lewis και Chuck Groom

1996 Αναθεώρηση: Chuck Groom

1995 Ιστοσελίδες: Carolyn Mockett

Ο προπομπός των ιστοσελίδων ήταν επιμέλεια της Andria Erzberger και των μαθητών της, με βοήθεια σε θέματα φυσικής από τους Michael Barnett (LBNL) και Helen Quinn (SLAC), και την τεχνική βοήθεια του James Quinn.