Παραδείγματα γεγονότων με αδρόνια

Τα αδρόνια είναι σωματίδια που συγκροτούνται από καυάρκ, αντικουάρκ και γκλουόνια. Μπορούμε να τα ταυτοποιήσουμε με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Η ορμή της παρατηρούμενης τροχιάς του σωματιδίου είναι συνήθως μεγαλύτερη από την ενέργεια που εναποτείθεται στο ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο.
  2. Δεν εμφανίζεται ένδειξη στους θαλάμους μιονίων.
  3. Μερικές φορές, αλλά όχι πάντα, παρουσιάζεται ένδειξη στο αδρονικό θερμιδόμετρο.
Οι ενδείξεις που αφήνουν τα αδρόνια είναι, ίσως, λιγότερο καθαρές από τις αντίστοιχες των ηλεκτρονίων και των μιονίων. Παρόλ' αυτά, αν δεν είσαι σίγουρος, μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου τις ακόλουθες ερωτήσεις: Μπορεί το σωματίδιο να είναι ηλεκτρόνιο; Μπορεί να είναι μιόνιο; Αν η απάντησή σου είναι αρνητική  και στις δύο, τότε, είναι αρκετό να θεωρήσεις ότι το σωματίδιο είναι αδρόνιο!

Παρακάτω βλέπεις μερικά παραδείγματα γεγονότων με αδρόνια.


Παράδειγμα αδρονίου 1

Όψη από τη βάση

Image

Το αδρόνιο αυτό καλύπτει και τα τρία κριτήρια. Θα σου προτείναμε να ελέγξεις μόνος σου ένα προς ένα ότι πράγματι τα κριτήρια απαληθεύονται. Κάνε κλικ εδώ αν θέλεις βοήθεια για το σημείο αυτό.

Πλάγια όψη

Image


Παράδειγμα αδρονίου 2

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image

Το αδρόνιο αυτό καλύπτει μόνο τα δύο κριτήρια. Είσαι σίγουρος ποιο από τα κριτήρια δεν ικανοποιείται; Κάνε κλικ εδώ αν θέλεις βοήθεια για το σημείο αυτό.


Τώρα που έχεις κατανοήσει τον τρόπο ταυτοποίησης των τροχιών που δημιουργούνται από τα διάφορα σωματίδια, παρακαλώ:
(challenge)κάνε κλικ για να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο: "Δοκιμασία Ι"


(challenge)Πίσω στην περιγραφή του ανιχνευτή

(home)Πίσω στην βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.