Δοκιμασία Ι Ι


Στα παρακάτω γεγονότα δημιουργείται ζευγάρι σωματιδίου-αντισωματιδίου. Προσπάθησε να ταυτοποιήσεις το σωματίδιο.
Γεγονός 11
Γεγονός 12
Γεγονός 13
Γεγονός 14
Γεγονός 15
Γεγονός 16
Γεγονός 17
Γεγονός 18
Γεγονός 19
Γεγονός 20

Αν τα κατάφερες για όλα τα γεγονότα, παρακαλώ:
(events)κάνε κλικ για να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο για να μάθεις να αναγνωρίζεις γεγονότα όπου παράγεται ένα σωματίδιο Z0.


(home) Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.