ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Σύνδεσμοι
 Για το "Hands-on CERN" (HoC)

ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
 Σωματίδια
 Φορείς δυνάμεων
 Το πανηγύρι των σωματιδίων
 Higgs (Χίγκς)
 Σύνοψη

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ
 CERN
 LEP
 LHC
 Σύνοψη

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
 Ανιχνευτές τροχιών
 Θερμιδόμετρα
 Ανιχνευτές μιονίων
 DELPHI
 ATLAS
 Σύνοψη

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ LEP
 Το λογισμικό "Wired"
 Ταυτοποίηση σωματιδίων
 Είδη συγκρούσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ LHC
 Hypatia (βοήθεια)
 Ταυτοποίηση σωματιδίων
 Απόρριψη υποβάθρου

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
 Ασκήσεις με Ζ. 1
 Ασκήσεις με Ζ. 2
 Ασκήσεις με WW
 Βιβλιοθήκη γεγονότων LEP
 Βιβλιοθήκη γεγονότων LHC