ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ
OUTREACH GROUP

  
  
 
Πληροφορίες για καθηγητές 
 
 

Η βασική σελίδα του CERN 
 
 

Επισκεφθείτε το CERN  
 
 
 

 
 

CERNCERN 
Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων

  
σωματίδια 
Τα πάντα στο σύμπαν αποτελούνται από σωματίδια τα οποία δημιουργήθηκαν από μια μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, που συνέβη πριν από πολύ καιρό.
 
επιταχυντές 
Το CERN διαθέτει επιταχυντές σωματιδίων οι οποίοι ξαναδημιουργούν τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος.
 
 ανιχνευτές
Γιγάντιοι ανιχνευτές παρατηρούν τι ακριβώς συμβαίνει όταν σωματίδια μεγάλης ενέργειας συγκρούονται ματαξύ τους.
 
τεχνολογία 
Εκπληκτική τεχνολογική πρόοδος έχει επιτευχθεί στα πλαίσια κατασκευής του νέου επιταχυντή στο CERN, του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (Large Hadron Collider, LHC).
 
Ο Μικρόκοσμος σε ξεναγεί στις κρυφές γωνιές του σύμπαντος. Στην έκθεση, στημένη στο χώρο του μεγαλύτερου στον κόσμο εργαστηρίου σωματιδίων, μπορείς να βρείς πρότυπα, παιγνίδια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και αυθεντικά κομμάτια από πειραματικά όργανα - υπάρχει κάτι για τον καθένα.
 
Microcosm, CERN, CH-1211 Geneva, Switzerland Tel: +41 (0)22 767 2210 Fax: +41 (0)22 767 8710 

© Copyright CERN