βασική σελίδα μπροστά 

Πώς βλέπουμε τα σωματίδια;

 
Η βασική ιδέα λειτουργίας των ανιχνευτών σωματιδίων
επεξηγείται στο παρακάτω παράδειγμα:
 
Ενα αόρατο λεωφορείο προκαλεί μια σειρά από καταστροφές κατά το πέρασμά του μέσα από ένα χωριό. 

Οι ένοικοι των κατεστραμένων σπιτιών τρέχουν στο πλησιέστερο τηλέφωνο για να ειδοποιήσουν την αστυνομία. 

Η αστυνομία καταγράφει τη θέση και τον χρόνο των κλήσεων. 

Από το χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να γίνουν τα τηλεφωνήματα και από τη θέση των τηλεφώνων γίνεται ο εντοπισμός των καταστροφών και ανασυντίθεται η πορεία του λεωφορείου.


 βασική σελίδα μπροστά 
© Copyright CERN