η Ελλάδα και το CERN

  Γενικές πληροφορίες


  Μαθητικές επισκέψεις


  Καλοκαιρινά μαθήματα
  για φοιτητές (Summer Students)


  ...και για καθηγητές


  Ευκαιρίες εργασίας στο CERN


  Η ιστοσελίδα του CERN


  "Ό,τι θα θέλατε να μάθετε
  για τα στοιχειώδη σωματίδια ...
"
  (ο ελληνικός εκλαϊκευτικός
  ιστότοπος)


Υπεύθυνος σύνταξης, υλοποίηση:
Νίκος Τράκας,
Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ
(επικοινωνία: 210-7723047,
ntrac@central.ntua.gr)